©2014-2017, ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 90, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa
Điện thoại: 061. 3 822 404 - Fax: 061. 3 948 289